מטרות האגודה

אגודת הסטודנטים לרפואה של אוניברסיטת תל אביב פועלת לרווחת הסטודנטים מככל השנים והתוכניות, במגוון תחומים אקדמיים וחברתיים.

 

אז איך זה קורה?

על מנת לייצג מהימנה את הסטודנטים, מטעם כל מחזור נבחרים נציגים (עפ"י מפתח של נציג לכל 30 סטודנטים) שיחדיו מהווים את מועצת האגודה. המועצה מתכנסת פעמיים בשנה להחלטות חשובות ומהותיות. נושאים תקציביים, או נושאים שיש להם השפעה מכרעת על ההתנהלות הסטודנטיאלית בפקולטה, מחייבים אישור של המועצה.

נציגי המועצה בוחרים מתוכם קבוצה מצומצמת של חברים, המהווים את דירקטוריון האגודה. בדירקטוריון קיים נציג אחד מכל מחזור, ללא קשר למספר הסטודנטים באותו מחזור. הדירקטוריון הינו הגוף העיקרי המחליט, המנווט והמפקח בזמן שגרה, והוא מתכנס אחד לחודש. הדירקטוריון קובע את המטרות לפעילות האגודה, מפקח על פעילות המחלקות (בהמשך...), ומקיים את החלטות המועצה.

כמו כן, המועצה בוחרת מבין חבריה, בבחירות חשאיות, 3 נציגים שיהוו את יושב ראש האגודה, סגן היו"ר לעניין השנים הפרה-קליניות (א'-ג'), וסגן היו"ר לעניין השנים הקליניות (ד'-ו'). שלושת בעלי תפקידים אלה מצטרפים אל חברי הדירקטוריון והם בעלי זכות הצבעה בדירקטוריון. במקרה של תיקו בהצבעה שעלתה בדירקטוריון, ליושב ראש האגודה, ולו בלבד, זכות הצבעה כפולה.

על מנת לפעול בצורה הטובה ביותר במגוון התחומים הרחב שלקחה עליה האגודה, הוקמו מחלקות, המהוות חלק מהותי מהגוף המבצע של האגודה. לכל מחלקה תחום פעילות ייחודי משלה. מועצת האגודה ממנה ראש לכל מחלקה (שחייב להיות סטודנט בפקולטה, אך אינו חייב להיות נציג של המחזור בו הוא לומד), והוא זה האמון על ניהול פעילות המחלקה, דיווח שוטף לדירקטוריון, ניהול תקציב וכיו"ב.

המחלקות הן אקדמיה, פנים ותרבות, מעורבות חברתית, ומחלקה המטפלת בחילופי סטודנטים. לצד יושב ראש המחלקה עובדים פעילים נוספים, המטפלים בעניינים הקשורים למחלקה. לעיון בתכנים נוספים ועדכונים על פעילות המחלקות, יש לבחור את השנה אליה אתה משתייך מעמוד הכניסה, ולבחור בתפריט מצד ימין את מחלקה הרלוונטית.

בנוסף לכך, המועצה ממנה אחת לשנתיים גזבר, שמטרתו לפקח על ניהול הכספים, למנוע חריגות ולעקוב אחר תנועת הכספים באגודה.

כמו כן קיימת וועדה לביקורת האגודה, בה חבר נציג מועצה היושב בכל ישיבות הדירקטוריון (ללא זכות הצבעה), כשמטרתו היא לוודא את קיומו בפועל של תקנון האגודה, מתן פרשנות במקרים של מחלוקת, ולעודד לשיפור דרכי ההתנהלות של כל גופי האגודה.

לרשימת הנציגים ובעלי התפקידים באגודה

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com